zaterdag 20 november 2010

Inspiratie visual "bergenpaadje" Eindoven
Pleintjes in Parijs hebben in hun eenvoud een sublieme vorm van perfectie...
In Eindhoven is mij gevraagd een serie visuals te maken die als inspiratie moeten dienen voor een toekomstige corridor tussen het gebied "De Bergen" en de Binnenstad.

Public squares at Paris are simple, but perfect...
At Eindhoven I'm asked to make some visuals that will be the inspiration for a new corridor between "de Bergen"and our town centre.

Geen opmerkingen: